Adresář

Charitní centrum pro seniory

Tel.: 603 510 709
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Mgr. Stanislav Laža - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE
Posláním Charitního centra pro seniory na Svibici je vytvořit příznivé prostředí a podmínky k aktivizaci seniorů, organizace volnočasových aktivit. Pomoci seniorům při zvládání potíží souvisejících se stárnutím a zamezit sociálnímu vyloučení této skupiny obyvatel. Cílem sociální služby je podporovat aktivity směřující k udržení fyzické i psychické vitality klientů, nabízet klubové aktivity, zajistit osvětu pro seniory – přednášky, besedy, poskytovat poradenství v sociální oblasti, integrovat seniory do společnosti, monitorovat kvalitu života seniorů, posilovat mezigenerační solidaritu, umožnit seniorům aktivně se zapojovat a spolurozhodovat o dění v centru.

Seznam lidí

Mgr. Stanislav Laža - vedoucí služby