Přímá hmotná pomoc

Poskytujeme doporučeným klientům přímou hmotnou pomoc materiální a potravinovou. Dle možností zabezpečujeme rodinu nebo jednotlivce v mimořádné, krizové situaci (např. při nečekaných výdajích, v případě zasažení živelnou pohromou, při návratu z výkonu trestu apod.).

Jedná se o bezplatnou doplňkovou službu, tj. neregistrovanou sociální službu.

Služba nabízí:
  • hmotnou pomoc jednorázovou nebo opakovanou
  • u opakované potravinové pomoci četnost vydávání je 1 x měsíčně
  • u opakované materiální pomoci (ošacení) je omezení max. 10 ks oděvů na osobu měsíčně
Služba je určena pro:

Služba je určena pro jednotlivce nebo rodiny v krizových nebo mimořádných sociálních situacích. Žadatel o přímou hmotnou pomoc předkládá vyplněné Doporučení k poskytnutí přímé hmotné pomoci - doporučení vyplňuje sociální pracovník města Český Těšín nebo sociální pracovník obce, zaměstnanec Úřadu práce, vedoucí či sociální pracovník jednotlivých sociálních nebo zdravotních služeb Charity Český Těšín, popř. vedoucí Doplňkových služeb.

Dokumenty:


GDPR informace pro klienty
Formulář pro uplatnění práv uživatele
Čestné prohlášení
Свідчення

Kontakty:

Vedoucí Přímé hmotné pomoci -  Danuta Juroszek
tel.: +420 733 625 952, e-mail: Z8AE-Z2bbkBCb3a6LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p 

Provozní doba:
  • úterý a čtvrtek 9:00 -15:00 
Popis zařízení:

Výdejnu Přímé hmotné pomoci naleznete na ulici Hrabinská 458/33. Najdete zde také Charitní bazárek, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Klíč" a Charitní poradnu pro finanční a právní tíseň.