Startovací byty

Poskytujeme podnájemní ubytování v bytech pro matky s dětmi, které prošly azylovými domy nebo sociálně aktivizační službou. Klientka startovacího bytu tak získává zkušenost s vlastním bydlením za zvýhodněných podmínek. Podmínkou přijetí žádosti o startovací byt je zvládnutí péče o sebe a děti, schopnost péče o domácnost a finanční gramotnost.

Jedná se o doplňkovou službu, tj. neregistrovanou sociální službu.

Služba nabízí:
  • výpomoc k získání startovacího bytu
  • zprostředkování jiné pomoci (např. sociální poradenství, přímá hmotná pomoc aj.)
Služba je určena pro:

Služba je určena pro matky s dětmi z azylových domů, matky s dětmi doporučené ze sociálně aktivizačních služeb.

Dokumenty:

Informace pro zájemce
Kontakt:

Vedoucí startovacích bytů - Danuta Juroszek
tel.: +420 733 625 952, e-mail: Z8AE-Z2bbkBCb3a6LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Provozní doba:
  • pondělí - pátek 7:00 - 15:00

Popis zařízení:

Kancelář Doplňkových služeb - služby Startovací byty sídlí na ulici Hrabinská 458/33. Najdete zde také výdejnu Přímé hmotné pomoci, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Klíč" a Charitní poradnu pro finanční a právní tíseň.