Charitní Taxík

Charitní Taxík je přepravní službou za zvýhodněných podmínek pro seniory nad 65 let a osoby se zdravotním omezením na území Českého Těšína, Třince, Karviné i Havířova, Třanovic a Frýdku Místku. Tuto specializovanou dopravu poskytujeme osobám s trvalým bydlištěm v Těrlicku nebo v Horních Bludovicích, které již nemohou z jakéhokoliv důvodu využít hromadnou dopravu, potřebují doprovodit k lékaři či pomoci s kompenzační pomůckou (chodítko, invalidní vozík apod.). 

Jedná se o zpoplatněnou doplňkovou službu, tj. neregistrovanou sociální službu.

Služba nabízí:
  • přepravu klientů pouze do registrovaných zdravotních zařízení v Těrlicku, Horních Bludovicích, Českém Těšíně, Karviné, Havířově, Třinci, Třanovicích a Frýdku Místku.
  • doprovod v ceně (1 osoba) – asistence, opatrovník, průvodce
Služba je určena pro:

Služba je určena seniorům starším 65 let nebo držitelům průkazu ZTP a ZTP/P bez ohledu na věk, pro občany s trvalým pobytem v Těrlicku, Horních Bludovicích (mimo uživatele sociální pobytové služby).

Možnosti plateb:
  • platba v hotovosti u řidiče ihned – Kč 50,-/1 jízda
  • dárkovým poukazem
Dokumenty:

Informace pro klienty
Informace pro zájemce o službu
Provozní řád

Kontakty:

Vedoucí Charitního Taxíku - Danuta Juroszek 
tel.: +420 733 625 952, e-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz

Dispečink od 8:00 - 14:00 - tel: +420 605 912 918

Provozní doba:
  • pondělí - pátek 7:00 - 15:00
    objednávky přepravy telefonicky na dispečink min. 24h předem
Popis zařízení:

Kancelář Doplňkových služeb - služby Charitní Taxík sídlí na ulici Hrabinská 458/33. Najdete zde také Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Klíč" a Charitní poradnu pro finanční a právní tíseň.

 

Tato služba je podpořena obcemi Těrlicko a Horní Bludovice.
Těrlicko logoHorní Bludovice logo