Charitní ošetřovatelská služba

V Charitní ošetřovatelské službě poskytují zdravotní sestry odbornou zdravotní péči nemocným v jejich vlastním domácím prostředí. Domácí péči předepisuje ošetřující lékař nebo lékař nemocnice při propuštění a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Rozsah poskytované péče určuje ošetřující lékař. Služba umožňuje nemocným klientům zůstat co nejdéle ve svém známém prostředí.

Jedná se o bezplatnou péči, kterou poskytuje registrované nestátní zdravotnické zařízení.

Služba nabízí:
 • převazy a ošetření ran a defektů  
 • odběry biologického materiálu 
 • péče o porty a katetry - proplachy, ošetření, výměna portové jehly  
 • aplikace domácí parenterální výživy 
 • příprava a podání léků  
 • aplikace injekcí a infuzí
 • ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti 
 • aplikace inzulínu a nácvik aplikace inzulínu  
 • ošetření stomií / vývodu
 • zácvik rodinného příslušníka v péči o bezmocného   
 • opiátová terapie
 • cévkování u žen, ošetřování permanentních katetrů, odstranění cévek, výplachy močového měchýře
 • pomoc při péči o umírajícího v domácím prostředí
 • měření EKG pomocí přenosného přístroje
Služba je určena pro:

Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením, s chronickým i akutním onemocněním, po operacích a úrazech, umírajícím, rodinám pečujícím o nemocné

Dokumenty:

Informace pro uživatele o zpracování jejich osobních údajů
Formulář pro uplatnění práv uživatele jako subjektu osobních údajů
Postup při podávání stížností CHOS

Kontakty:

Charitní ošetřovatelská služba tel.: +420 603 287 700

Vedoucí Charitní ošetřovatelské služby - Bc. Beáta Dulawová, 
tel.: +420 605 591 686 e-mail: beata.dulawova@ceskytesin.charita.cz


Provozní doba:
 • nepřetržitý provoz, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Popis zařízení:

V zařízení pracuje 5 zdravotních sester, nepřetržitý provoz pomáhá zajišťovat i několik sester pracujících na DPP. Ke své práci v terénu sestry používají 5 služebních aut. Kontaktní pracoviště/kancelář se nachází v přízemí budovy správního střediska Charity Český Těšín na ulici Mírová 8.