Aktuality z Charity Český Těšín

Zápisy do prvních tříd se blíží. Co by měl předškolák umět a jak ho připravit?
30. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Zápisy do prvních tříd se blíží. Co by měl předškolák umět a jak ho připravit?

S nadcházejícím měsícem duben začínají sociální pracovníci Charitního střediska “Klíč“ řešit se svými klienty zápis dětí k povinné školní docházce. Sociální pracovník probírá s rodiči oblasti, které by měl předškolák umět. V prvé řadě je zapotřebí, aby budoucí prvňák znal svoje jméno, příjmení a věk. Důležité je také vědět, jak se jmenují rodiče a co dělají. Znát svou adresu a kde bydlí. Mezi základní vědomosti dále patří znalost barev a tvarů jako jsou čtverec, obdélník, kruh a další.  Rozlišovat směry jako nahoru, dolu, doleva a doprava. Vystřihnout obrázek nůžkami. Umět si zavázat tkaničku. Rozeznat ovoce a zeleninu. Mít osvojenou sebeobsluhu například sám/a se obléknout a svléknout, zapnout a rozepnout knoflík nebo zip, samostatně jíst příborem, vysmrkat se a používat toaletní papír. Sociální pracovník poskytuje rodiči a dítěti/dětem ve zmíněných oblastech podporu a pomoc.

Poradenství pro pečující a seniory
29. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Poradenství pro pečující a seniory

I přesto že Charitní poradna pro rodinu – seniory a pečující a Charitní poradna pro finanční a právní tíseň byly sloučeny v jednu Charitní poradnu, poradenství pro pečující osoby a seniory zůstává zachováno.

Nové poznatky vědy o zdraví
28. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Nové poznatky vědy o zdraví

V březnu proběhla v Charitních centrech pro seniory přednáška paní Kantorové na téma „Nové poznatky vědy o zdraví“. Přednáška byla velmi poutavá, paní Kantorová dokáže zaujmout a proto i účast našich klientů byla hojná. 

Vítání jara v „Kometě“
27. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Vítání jara v „Kometě“

20. března jsme prožili první jarní den. Proto jsme to u nás v Kometě s plnou parádou oslavili. Klienti se mohli vyřádit a ozdobit si připravené truhlíky dle svých představ. Po nazdobení si klienti zasadili přichystané semínka. 

Velikonoce se blíží
23. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Velikonoce se blíží

První jarní den proběhla V Charitním centru pro seniory zážitková aktivita, vedená paní Ludmilou Kaňokovou, z Biskupství ostravsko-opavského, na téma Velikonoce se blíží.

Charita Český Těšín slaví 30 let
21. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Charita Český Těšín slaví 30 let

Letos uplyne přesně 30 let od vzniku Charity Český Těšín. K oficiálnímu založení Charity došlo dne 21. 3. 1993 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, tehdy pod názvem Farní charita Český Těšín. V roce 2001 došlo ke změně názvu organizace na Charitu Český Těšín, jak ji známe dnes.

Výstava panenek
20. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Výstava panenek

V pátek 17. 3. jsme měli u nás v Charitním domě pro seniory v Hnojníku vzácnou návštěvu. Přijela paní Sylvie Tyrliková ze Stonavy a umožnila nám seznámit se s jejím celoživotním koníčkem. A tím jsou panenky, které vlastnoručně svým umem obléká. Jak nám prozradila, vyrobit například svatební šaty trvá několik hodin.

Mezinárodní den žen v Charitních domovech pro seniory
9. března 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Mezinárodní den žen v Charitních domovech pro seniory

Mezinárodní den žen je je mezinárodně uznávaným svátkem stanoveným Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. 

Nová aktivita v Charitním centru pro seniory
28. února 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Nová aktivita v Charitním centru pro seniory

Klientky z Charitního centra pro seniory na Svibici už také začaly plést „kopýtka“. S tímto výrazem jsem se setkala nedávno, na předvánoční výstavě v Centru sociálních služeb Český Těšín a byla jsem překvapená, když jsem zjistila, že „kopýtka“ se říká ponožkám.

Rok pomoci ukrajinským uprchlíkům s Charitou Český Těšín
27. února 2023 Aktuality z Charity Český Těšín

Rok pomoci ukrajinským uprchlíkům s Charitou Český Těšín

Po vypuknutí války na Ukrajině se na Charitu Český Těšín začala obracet celá řada lidí s různými nabídkami pomoci. Jednalo se především o lidi z řad našich dobrovolníků, koledníků, partnerů, ale také z řad široké veřejnosti. S postupem času jsme dokázali lidem zasaženým válkou na území České republiky nabídnout celou škálu pomoci, a to především díky našim dobrovolníkům.