Ukrajina - chci pomoct / potřebuji pomoct

Chcete se zapojit do pomoci Ukrajině nebo víte o někom, kdo potřebuje pomoct? Kontaktujte nás!

Aktuálně je Charita Český Těšín schopna poskytnou tuto pomoc pro příchozí rodiny a jejich hostitele:

24

 

leták v Ukrajinštině

 

  • Řídíme se informacemi z Diecézní charity ostravsko-opavské a jsme ve spojení s místními koordinátory územních samospráv.
  • Zaměřujeme se na dlouhodobou pomoc osobám ubytovaným na území působnosti naši organizace a proto přepravu osob a převoz materiální sbírky na hranice neorganizujeme.
  • Nemáme vlastní ubytovací možnosti, ale jsme schopni pomoci v případě ubytování
    v domácnostech a větších pobytových zařízeních.
  • Momentálně neorganizujeme žádnou materiální sbírku.

Pokud máte jakékoliv dotazy, potřebujete pomoc již konkrétním osobám nebo chcete nabídnout pomoc s ubytováním nebo tlumočením, psychologickou nebo duchovní pomoc apod., kontaktujte koordinátorku Charity Český Těšín Mgr. Nikolu Sikorovou, tel.: 605 433 689, e-mail: nikola.sikorova@ceskytesin.charita.cz.


Děkujeme všem za nabídky spolupráce při pomoci Ukrajině a lidem zasažených válkou.

Důležité odkazy:
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
https://www.stojimezaukrajinou.cz/

Finanční dary určené na pomoc Ukrajině
můžete zasílat také na účet Charity Český Těšín č. 42355002/2700 s VS 11111.