Kdo jsme

Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem 28. 4. 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou a je nástupkyní Farní charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem dne 21. 3. 1993. Jsme součástí Diecézní charity ostravsko-opavské.

Oblast působení

Svou činnost realizujeme v severovýchodní části Moravskoslezského kraje ve obcích: Český Těšín, Albrechtice u Č. Těšína, Chotěbuz, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Soběšovice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Havířov, Havířov – Bludovice, Havířov – Suchá, Hnojník, Komorní Lhotka, Vělopolí, Karviná, Petrovice u Karviné, Ropice, Stonava, Louky nad Olší, Těrlicko.

Naše poslání

Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují. Jsme organizace s jedinečným přístupem vycházejícím z tradic charitní práce.

Vize organizace

Poskytujeme potřebné a kvalitní služby s dlouhou tradicí. Jsme silná a stabilní organizace, vnímaná veřejností jako služba na vysoké odborné a lidské úrovni. Budovy vyhovují vybavením a prostorově klientům i pracovníkům. Mezi spolupracovníky a dalšími lokálními partnery podporujeme dialog o potřebách místní komunity, přizpůsobujeme služby jejich měnícím se potřebám. Služby zajišťují proaktivní pracovníci s náležitou kvalifikací, kterou zvyšují prostřednictvím pravidelného sebehodnocení a souvislého dalšího vzdělávání. Jsme organizace, která stojí za to!

Naše motto

„Spolu to zvládneme.“

Hodnoty Charity Český Těšín
  • Kvalita
  • Vlídnost
  • Důvěra
  • Stabilita
  • Odvaha
Péče o zaměstnance

Zaměstnanci jsou jedním z pilířů, na kterém Charita Český Těšín stojí. Proto péči o ně věnuje organizace nemalou pozornost. 

Struktura organizace

Charita Český Těšín poskytuje 10 registrovaných sociálních služeb, terénní zdravotnickou službu a doplňkové služby. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba a doplňkové služby, kde patří přímá hmotná pomoc, startovací byty, bazárek, služby pro domácnosti, přepravní služby a půjčovna kompenzačních pomůcek. Správní středisko pak zajišťuje vedení a správu Charity Český Těšín. Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitel, který dle stanov jedná samostatně a jménem organizace. Poradním orgánem ředitele je šestičlenná Rada.