Charitní služby pro domácnosti

Pomáháme osobám se sníženou soběstačností s drobnými manuálními a údržbářskými pracemi v domácnosti, na zahradě. Provádíme např. tyto činnosti: vrtání a uchycování pomůcek pro mobilitu, drobné opravy sanitárního zařízení apod.

Jedná se o zpoplatněnou doplňkovou službu, tj. neregistrovanou sociální službu.

Služba nabízí:
  • pomoc údržbářského charakteru
Služba je určena pro:

Služba je určena pro občany Českého Těšína nad 65 let a osoby imobilní, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na věk a osoby nevyužívající pobytovou sociální službu.

Dokumenty:

Ceník - Charitní služby pro domácnosti

GDPR informace pro klienty
Formulář pro uplatnění práv uživatele
Provozní řád

Kontakty:

Vedoucí služby -  Danuta Juroszek
tel.: +420 733 625 952, e-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz 

Provozní doba:
  • pondělí - pátek  7:00 -15:00
Popis zařízení:

Kancelář Doplňkových služeb - služby Charitní služby pro domácnosti sídlí na ulici Hrabinská 458/33. Najdete zde také výdejnu Přímé hmotné pomoci, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Klíč" a Charitní poradnu pro finanční a právní tíseň.