Kontakty lidé

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín

Mgr. Lenka Zahradníková

Tel.: 731 520 068, 558 736 910
zástupkyně ředitelky, vedoucí sekce pobytových a ambulantních služeb pro seniory

Mgr. Jana Turoňová

vedoucí sekce prevence, vedoucí Charitní poradny

Danuta Juroszek

vedoucí Doplňkových služeb

Bc. Kateřina Hajdušková

Tel.: 603 287 959, 558 711 704
vedoucí Charitního domu pro matky v tísni

Mgr. Stanislav Laža

vedoucí Charitního centra pro seniory

Bc. Martina Krupová

vedoucí Charitního střediska "Klíč"

Bc. Beáta  Dulawová

vedoucí sekce terénních služeb pro seniory, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby