Virtuální prohlídka služeb

Charitní dům pro matky v tísni

Za plotem z tújí a vysokou borovicí, v řadové zástavbě rodinných domů na ulici Třanovského, poskytuje sociální službu Charitní dům pro matky v tísni v Českém Těšíně. Zajišťujeme ubytování pro 9 maminek s dětmi, celková kapacita je 28 lůžek. Cílem Azylového domu je podpořit matky při zvládání nepříznivých sociálních situací a pomáhat jim v návratu k běžnému způsobu života s co nejmenší závislostí na systému sociální pomoci. Odehrává se zde spousta životních příběhů a my se snažíme poskytnout podporu a praktickou pomoc maminkám v překonání jejich nepříznivé situace. 

 

 

Charitní dům pokojného stáří v Českém Těšíně

V nenápadné budově na ulici Hrabinská, je domov pro seniory, ve kterém se snažíme vytvořit místo, kde bychom chtěli sami žít. Zaměřujeme se na to, aby se u nás klienti cítili dobře, bezpečně a prožívali důstojně svůj podzim života. Také co nejvíce podporujeme jejich dosavadní schopnosti. Klientům vytváříme zázemí podporující kontakty s blízkými a známými, s možností vytvořit si přátelství nová. Kapacita Charitního domu pokojného stáří je 24 míst. Kromě pokojů pro klienty, jídelny a společných prostorů, zde najdete také kapličku, kadeřnický koutek, prádelnu s mandlem a nesmíme zapomenout na zahradu, která je nádhernou oázou klidu.

 

 

Charitní pečovatelská služba a Charitní poradna pro rodiny - seniory a pečující

Charitní pečovatelská služba se snaží o to, aby klienti, kteří z důvodu věku, onemocnění, zdravotního stavu nebo se sníženou soběstačnosti, mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Naše skvělé terénní pracovnice zajišťují pomoc v oblastech např. hygieny, podávání stravy, zajistit nákup, vyzvednou léky apod. V Českém Těšíně je pět pracovnic, v detašovaném pracovišti Těrlicku čtyři. Právě ony většinu svého pracovního času tráví v terénu a dojíždějí za potřebnými.
 
Charitní poradna pro rodiny – seniory a pečující, jak už napovídá její název, je určena pro osoby starší 60 let, dále pro osoby pečující o blízkého člověka, který z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu není schopen se sebe sám postarat a také pro pozůstalé, kterým osoba o kterou pečovali, zemřela. Obrátit se na nás mohou lidé, kteří se teprve chystají anebo již pečují o svého blízkého a potřebují podporu, odborné informace, rady i praktickou pomoc v oblasti péče o osobu blízkou. (Co zařídit než začnu o blízkého pečovat, jaké služby mi mohou s péči pomoci, jak vyřídit opatrovnictví, ale také senioři, kteří potřebují poradit v oblasti příspěvku na péči, důchodového pojištění, potřebují pomoc při vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením aj. příspěvků.) Součástí poradny je také výuková místnost, ve které je možné si nacvičit, jak manipulovat s někým, kdo má omezenou pohyblivost i jak při péči o osobu blízkou správně používat jednotlivé kompenzační pomůcky. Pracovník poradny Vám pomůcku ukáže, poradí, jak s ní manipulovat, ale máte také možnost si sami pomůcku vyzkoušet. Poradna disponuje také geronto-oblekem, což je speciální oblek, který byl vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi pohybovými, zrakovými i sluchovými omezeními. Klienti si u nás tedy mohou v případě zájmu vyzkoušet, jak se člověk v pokročilém věku s různými zdravotními komplikacemi cítí. Tato poradna je součásti Charitní poradny, která sídlí na ulici Ostravská.
 
 

 

 

Charitní asistence

Krátkým a úderným heslem naší Charitní asistence je „Zůstat doma“. Poskytujeme osobní asistenci v domácnostech našich klientů. Klientem se můžete stát, pokud máte 27 a více let a je ve Vašem životě nějaká nepříznivá sociální situace. Jste osamocen, potřebujete si s někým popovídat, jít na procházku, či potrénovat paměť. Pomůžeme Vám s koupelí, či s Vámi nakoupíme.  Našimi klienty jsou v současné době převážně senioři. Naše služba se zaměřuje na upevnění stávajících schopností a dovedností nebo jejich rozvoj. Naše asistentky mimo jiné trénují s klienty paměť, jemnou pohyblivost rukou, hrají společenské hry, předčítají knihy.  To vše pomocí nově nakoupených knih, společenských her a stavebnic. Hlavně se všichni snažíme, aby klient byl v dobré pohodě.

 

 

Doplňkové služby

K službám Doplňkových služeb kromě přepravy pro seniory Taxíku Maxíku patří: Charitní služby pro domácnost – služba pro seniory nebo osoby se zdravotním omezením údržbářského charakteru – např. drobné opravy v domácnosti a kosení zahrádek; dále Startovací byty – jedná se o návaznou službu určenou pro maminky s dětmi z azylového domu nebo pro osoby doporučené sociálně aktivizační službou; dále k nám patří Půjčovna kompenzačních pomůcek – potřebným zapůjčíme pomůcky bez ohledu na věk. Přímá hmotná pomoc – tato služba je na jiné adrese: Ostravská 285, zde poskytujeme doporučeným osobám prostřednictvím sociálního pracovníka potravinovou a materiální pomoc v podobě ošacení. Oblečení předáváme na Charitním bazárku, který také spadá pod naše křídla. V Charitním bazárku přijímáme od veřejnosti oblečení a jiné věci kromě elektra a nábytku, a dále za příspěvek na provoz bazárku poskytujeme potřebným nebo právě věnujeme v rámci materiální pomoci. V bazárku také prezentujeme a prodáváme dobrodárky, které jsou ušity našimi dobrovolnicemi. Látky pro šití získáváme z nepoužitelných či neprodejných kusů oblečení. 

 

 

Charitní centrum pro seniory

Do našeho Charitního centra pro seniory přichází lidé v důchodovém věku a lidé se chronickým onemocněním nebo tělesným handicapem. Služba je klientům poskytována na dvou střediscích, v Českém Těšíně Svibici a v Havířově Šumbarku. V Českém Těšíně se centrum nachází v budově, ve které je ještě více sociálních služeb a všechny tak tvoří Komunitní centrum pro seniory. V Havířově se služba poskytuje v pronajatých prostorách Střediska pro děti a mládež Don Bosko. Klienti obou senior center přichází, aby se setkávali, nebyli sami a aby se věnovali oblíbeným činnostem. To jim pomáhá být vitální psychicky i fyzicky. Z nabídky aktivit si každý může vybrat to, co potřebuje. Centrum tak poskytuje klientům zázemí pro pohodové trávení volného času. Mezi pravidelné aktivity patří jazykové kluby němčiny a angličtiny, trénink paměti a aktivity stimulující paměť, postřeh a jemnou motoriku. Dále to je dámský klub, net klub, zpívání s kytarou nebo s harmonikou, malování, filmový klub, pohybová cvičení, vzpomínání na minulost a biblické okénko.  Mezi nepravidelné aktivity patří besedy, přednášky a docházíme na bowling. Jestliže má klient nějaké problémy, má možnost se poradit s pracovníky a nebýt na to sám. Pracovníci mu potíže pomohou vyřešit. Často je potom odkázán na odbornou pomoc nebo jinou návaznou službu. Jestliže někdo již nezvládá do centra ze zdravotních důvodů docházet, může alespoň požádat pracovníky o terénní návštěvy u něho doma a tak být se službou v kontaktu.
 
 

 

 

Charitní dům pro seniory v Hnojníku

Charitní dům pro seniory v Hnojníku se nachází v krásném prostředí beskydského podhůří, v centru obce Hnojník a je dostupný veřejnými dopravními prostředky. Součástí domova je kaple, ve které se pravidelně konají bohoslužby. Domov má vlastní kuchyň. V blízkosti domova se nachází obecní úřad, policie, hasičská zbrojnice, kostel, barokní zámek a obecní knihovna. Před zařízením se nachází parkoviště určené pro osobní vozidla. V Charitním domě pro seniory poskytujeme služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve své domácnosti, protože se nedokáží o sebe postarat a rodina ani terénní služby nemohou péči zajistit. Snažíme se vytvářet přívětivé prostředí, aby se u nás klienti cítili příjemně. Služby poskytujeme 50 klientům.
Ve vstupní části domova, v přízemí se nachází kancelář vedoucí a sociálních pracovnic, které tu pro klienty jsou ve všední dny od 8 do 14 hod. Hned naproti je provozní místnost a sesterna, kde mají zázemí pečovatelky, které pracují v nepřetržitém směnném provozu a zdravotní sestry. Pokoje klientů jsou jednolůžkové, dvojlůžkové a dva třílůžkové. Klienti mají možnost vybavit si pokoj svým nábytkem a dekoracemi tak, aby se cítili příjemně a měli pocit, že jsou opravdu ve svém. Když vejdete do jednotlivých pokojů, je to, jako kdybyste vešli ke své babičce, můžete vidět květiny, ozdobné dečky, polštářky, pohodlná křesla a na stěnách obrazy. V domově máme i svou kapli, kde se pravidelně konají mše, které jsou pro klienty samozřejmě dobrovolné. Velkou výhodou našeho domova je, že máme svůj stravovací provoz. Vaří se zde tradiční česká jídla, na která jsou senioři zvyklí. Klienti mají možnost poobědvat společně v jídelně, která mimo to slouží také k různým akcím, oslavám, atd. K pravidelným akcím domova patří například Mezinárodní dny, ve které se nese celý den v duchu vybrané země, klienti mohou ochutnat typická jídla pro danou zemi a dozvědět se i nějaké zajímavosti. Další pravidelnou akcí je narozeninová kavárnička, ve které klienti mohou oslavit své narozeniny. Po celém domově jsou místa k posezení, kde klienti společně tráví svůj čas, někdy společně tvoří, hrají hry nebo si jen povídají. Mohou také využívat naší knihovničku a půjčit si knihu. V srpnu tohoto roku se nám podařilo zrevitalizovat zahradu ze zdrojů Tříkrálové sbírky. Zahrada je plná různých květin, keříků a stromků. V centru zahrady je prostorná pergola, která nabízí posezení ve stínu v horkých letních dnech a zastřešení při dešti. Pergola kromě toho také slouží k akcím domova, jako je smažení vaječiny, plackobraní, koncerty, atd. Naším přáním je, aby se u nás klienti cítili příjemně, ale určitě se nesnažíme nahradit domov a rodinu, je to příliš vysoká laťka, spíše se naopak snažíme podporovat klienty, aby si udrželi své rodinné vazby, a jsme vděční, když se nám podaří navázat s rodinami dobrou spolupráci.  

 

 

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň sídlí na ulici Ostravská 285 nad obchodem Hruška, vedle restaurace Starý Mlýn. Poskytujeme bezplatné poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebovali by poradit v oblasti dluhové problematiky, rodinného práva, bydlení a sociálních dávek, anebo např. v oblasti pracovněprávních vztahů. Obrátit se na nás mohou nejen ti, kteří potřebují odborné informace či radu, ale také ti kteří potřebují pomoc např. se sepsáním návrhů, vyplněním formulářů anebo sepsáním jiných písemnost. 
Jedná se zejména o návrh na rozvod, svěření dětí do péče, snížení či zvýšení výživného, ale také žádosti o odklad splátek, zastavení exekuce aj. Od roku 2018 jsme akreditovanou osobou, což znamená, že jsme oprávnění k sepisování insolvenčních návrhů. V charitní poradně poskytujeme služby především ambulantně. Její nedílnou součástí je proto diskrétní konzultační místnost, která zaručuje klientům soukromí a anonymitu. Služby ale poskytujeme také terénně, to znamená, že pokud klient potřebuje, můžeme jej po předchozí domluvě doprovodit a poskytnou mu oporu např. při jednání na úřadech či jiných veřejných institucí v Českém Těšíně, u Okresních soudů v Karviné a Havířově, u Krajského soudu v Ostravě, anebo např. u insolvenčního správce.

 

 

Charitní středisko "Klíč"

Naši sociální služba Charitní středisko „Klíč“ je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS. Pojem krásný, ale co to vlastně znamená? Charitní středisko „Klíč“ pomáhá rodinám s dětmi, které se potýkají s různými obtížnými situacemi, a není v jejích silách problémy vyřešit bez pomoci druhých. Mezi tyto problémy nejčastěji spadá nevyhovující bydlení, výchovné problémy dětí, nedostatek financí či nezajištění lékařské péče pro děti. Charitní středisko „Klíč“ podporuje rodiče k řešení palčivých problémů, které ohrožují bezstarostné dětství. 
Služba je poskytována z velké části terénně, což znamená, že sociální pracovník dochází ke klientům do domácnosti. Dále tento význam spočívá v doprovodech, kdy sociální pracovník klienta doprovází na místa, kde klient má nějaké jednání zmírňující jeho obtížnou situaci. Nejčastěji se jedná o doprovody na úřady, školy a k lékařům… Pracovníci za klienty chodí nejčastěji pěšky a následně se předhánějí, kdo má více kroků na krokoměru. Mohou také využít MHD, či služební automobil.
Klienti mohou navštívit pracovníka i v zázemí Charitního střediska „Klíč“ a využít tak bezpečné a důvěrné prostředí při řešení problémů, které nechce, aby slyšeli děti, či jiné osoby, jež s nimi bydlí. V případně potřeby, lze využít i kvalitní technické zázemí.

 

 

Charitní ošetřovatelská služba

V Charitní ošetřovatelské službě poskytují zdravotní sestry odbornou zdravotní péči nemocným v jejich vlastním domácím prostředí, tato služba je určena seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením, s chronickým i akutním onemocněním, po operacích a úrazech, umírajícím, rodinám pečujícím o nemocné. Zdravotní péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou klientům v Českém Těšíně a okolí. Rozsah poskytované péče určuje ošetřující lékař. Služba umožňuje nemocným klientům zůstat co nejdéle ve svém známém prostředí. 
Jedná se o bezplatnou péči, kterou poskytuje registrované nestátní zdravotnické zařízení. V zařízení pracuje 5 zdravotních sester, nepřetržitý provoz pomáhá zajišťovat i několik sester pracujících na DPP. Ke své práci v terénu sestry používají 5 služebních aut. Kontaktní pracoviště/kancelář se nachází v přízemí budovy správního střediska Charity Český Těšín na ulici Mírová 8.

 

 

Charitní středisko "Kometa"

Charitní středisko " Kometa", nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Karviné - Mizerově. Naší cílovou skupinou jsou děti od 6 do 21 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. V Kometě pracují 3 pracovníci, kteří se snaží o pozitivní změny v jejich životě, zajištují jim bezpečné prostředí a podmínky k trávení volného času v klubu, odbornou pomoc, podporu a motivaci při zvládání každodenních situací.
Kromě kanceláře pracovníku se zde nachází prostory: kuchyňka - zázemí jak pro pracovníky, tak klienty, kteří se zde mohou také naučit něco uvařit, či upéct. Především v období Vánoc se klienti jak mladší tak i starší zapojují do pečení, konzultační místnost/studovna - v případě, že klient chce mít větší soukromí a potřebuje si udělat úkoly do školy nebo mít klid na čtení, může tuto místnost využít, herní místnost - hlavní místnost, kde klienti tráví nejvíc času. Klienti zde tvoří, mají zde k dispozici spoustu materiálu ke tvoření. V herně se i hrají šipky, nachází se zde i stolní fotbálek, do programu zařazujeme i stolní tenis, který je k dispozici podle potřeby. V herně se nachází i spousta stolních her, ze kterých si mohou klienti vybírat a počítačová místnost - kde se nachází tři počítače. Klient má na používání PC omezený čas. Pokud ale potřebuje PC k něčemu důležitému, jako referát, nebo příprava do školy, případně vyhotovení životopisu, má k dispozici času více.