Charitní poradna

Ocitli jste se v situaci, se kterou si nevíte rady? Trápí Vás dluhy a nevíte co s nimi? Rozpadl se Vám vztah a potřebujete vyřešit péči o děti? Navštívili Vás „energošmejdi“ a nevíte, k čemu jste se upsali? Přišel Vám dopis od soudu a nerozumíte jeho obsahu? Chystáte se pečovat o svého blízkého, ale nevíte, co vše to obnáší? Nejen v těchto, ale i dalších věcech se můžete obrátit na Charitní poradnu.

V Charitní poradně poskytujeme informace a rady lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a tuto situaci neumí vyřešit vlastními silami.  Nejedná se pouze o poskytnutí odborných informací, ale také o aktivní pomoc formou sepsání návrhů, pomoc s vyplněním formulářů či sepsáním dalších písemností. 

Jedná se o bezplatnou registrovanou sociální službu.

Adresa:                    

Charita Český Těšín
Charitní poradna
Hrabinská 458/33
73701 Český Těšín

Kontakty:                                                            

Vedoucí Charitní poradny - Mgr. Jana Turoňová
tel.: +420 603 287 231, e-mail: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - poradce- Mgr. Michal Kawulok
tel.:+420 731 454 650, e-mail: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - poradce - Mgr. Tereza Čerešňová
tel.:+420 734 796 858, e-mail.: tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - poradce pro pečující a seniory - Mgr. Petra Kniezková
tel.:+420 604 926 780, e-mail.: petra.kniezkova@ceskytesin.charita.cz

Provozní doba: 

Ambulantní forma

 • pondělí 8:00 - 14:00 pro neobjednané   
 • úterý 8:00 - 14:00 pro objednané (včetně seniorů a pečujících osob)
 • středa 9:00 - 17:00 pro objednané
 • čtvrtek 8:00 - 14:00 pro objednané
 • pátek 8:00 - 14:00 vyhrazeno pouze pro seniory a pečující osoby

Klienta je možno objednat i mimo provozní dobu, a to v pracovní dny v čase od 7:00 do 18:00 – pouze na základě individuální domluvy klienta s pracovníkem.

Poslední klient je ke konzultaci přijat hodinu před koncem provozní doby, v opačném případě není možné zajistit konzultaci v plném rozsahu a je nutné pokračovat v jiném termínu.

Maximální okamžitá kapacita – 2 klienti

Terénní forma

Poradenství je možné poskytnout také v domácnosti klienta, pokud se klient v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu nemůže dostavit do poradny osobně.

Poskytujeme také doprovody na úřady a veřejné instituce ve městě Český Těšín, dále o doprovody k okresním soudům v Karviné, Havířově, Frýdku-Místku a ke Krajskému soudu v Ostravě a také o doprovody k jednání s insolvenčním správcem.

Maximální okamžitá kapacita – 1 klient

 • pondělí - pátek dle individuální domluvy
Služba nabízí:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • předání kontaktu na jinou instituci, zároveň může pracovník klientovi vyhledat základní informace o této instituci (provozní dobu, veřejný závazek, konkrétní osobu, na kterou se obrátit apod.)

Sociálně terapeutické činnosti

 • předání informací,
 • vysvětlení právních norem,
 • konzultace písemností,
 • odborné poradenství.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc s vyplněním formuláře,
 • pomoc při sepsání návrhu, dopisů, insolvenčních návrhů apod.
 • pomoc při komunikaci s exekutorem např. žádost o splátkový kalendář,
 • podpora klienta při obnovení vztahů s rodinou a blízkými.
Oddlužení: 

Dne 11. 4. 2018 udělilo Ministerstvo spravedlnosti Charitě Český Těšín akreditaci (AO -015 -2018), díky které je Charitní poradna oprávněna k sepisu a podání insolvenčního návrhu. V oblasti oddlužení poskytujeme zejména tyto činnosti:

 • konzultace (sdělíme základní podmínky pro oddlužení, provedeme orientační výpočet a sdělíme, co vše je potřeba k návrhu na povolení oddlužení doložit)
 • sepis návrhů (poté, co má pracovník k dispozici potřebné dokumenty, připraví návrh na povolení oddlužení)
 • podání návrhu (podání insolvenčního návrhu k soudu).
Služba je určena:

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostanou do nepříznivé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a nejsou schopny jí řešit vlastními silami.

Jde zejména o následující oblasti:

 • dluhová problematika,
 • rodina a mezilidské vtahy,
 • bydlení,
 • sociální dávky,
 • poradna je dále určená osobám, které pečují o svého blízkého, anebo se o něj pečovat teprve chystají, případně pozůstalým, kteří o blízkého pečovali.

Charitní poradna je určena pro:

 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • osoby v krizi,
 • seniory.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které žádají: 

 • psychoterapii, psychologické poradenství,
 • mediaci,
 • právní zastupování,
 • notářské služby,
 • daňové poradenství,
 • peněžitou pomoc,
 • nesepisujeme písemnosti týkající se vypořádání SJM, závěť, kupní smlouvy.
Dokumenty:

Leták služby

Formulář pro podávání stížností
Informace pro klienty sociální služby a zpracování jejich osobních údajů
Náležitosti smlouvy
Práva a povinnosti klientů
Pravidla pro vyřízení stížnosti
Veřejný závazek

Popis zařízení:

Charitní poradna se nachází na ulici Hrabinská 458/33. V budově se nacházejí i jiné služby Charity Český Těšín – Charitní středisko „Klíč“ a Charitní bazárek. Charitní poradna má k dispozici konzultační místnosti, které zajišťuje bezpečný prostor pro jednání s klientem.

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, města Český Těšín a obce Horní Tošanovice, Albrechtice, Těrlicko.

5893_mskImage.ashx