Charitní středisko „Klíč“

Charitní středisko „Klíč“ je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je terénní sociální službou. Poskytuje sociální služby rodinám s dětmi, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.

Charitní středisko „Klíč“ je bezplatnou registrovanou službou.

Služba je určena pro:

Služba je určena pro rodiny čelící nepříznivým sociálním situacím, které ohrožují dítě/děti.

Cílovou skupinou jsou:
  • rodiny s nezletilým dítětem/dětmi;
  • samoživitel/ka s nezletilým dítětem/dětmi;
  • rodiny v očekávání dítěte;
  • rodiny, kde se dítě nachází z různých důvodů mimo rodinu a rodina usiluje o jeho navrácení zpět.
Provozní doba

Provozní doba je pondělí až pátek 8:00 – 15:00 (6:30 – 8:00 a 15:00 – 17:30 po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem)

Dokumenty:

Veřejný závazek
Formulář pro uplatnění práv zájemce jako subjektu osobních údajů

GDPR informace pro klienty o zpracování údajů
GDPR informace pro zájemce o zpracování údajů

Vnitřní pravidla poskytování služby
Pravidla pro vyřízení stížnosti
Formulář pro podání stížnosti
Odmítnutí poskytování sociální služby

 
Kontakty

Vedoucí Charitního střediska "Klíč"  - Bc. Martina Krupová
tel.: +420 703 842 051, e-mail: martina.krupova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - Mgr. Patricie Turnová
tel.: +420 703 842 052, e-mail: patricie.turnova@ceskytesin.charita.cz

Sociální pracovník - Mgr. Magdaléna Świerczková
tel.: +420 703 842 050, e-mail: magdalena.swierczkova@ceskytesin.charita.cz

Provozní doba:
  • Provozní doba je pondělí až pátek 8:00 – 15:00 (6:30 – 8:00 a 15:00 – 17:30 po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem)

Popis zařízení:

Charitní středisko „Klíč“ se nachází na ulici Hrabinská 458/33. V budově se nacházejí i jiné služby Charity Český Těšín – Charitní poradna a Charitní bazárek. 


Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín. 

5893_mskImage.ashx