Charitní dům pokojného stáří

V Charitním domě pokojného stáří vytváříme domov, který bychom chtěli i pro své nejbližší. Zaměřujeme se na to, aby se u nás klienti cítili nejen dobře a bezpečně, ale aby mohli nadále žít způsobem, na jaký byli zvyklý před nástupem do Domova. Také co nejvíce podporujeme jejich dosavadní soběstačnost a schopnosti. Vytváříme zázemí klientům podporující kontakty s blízkými a známými, s možností vytvořit si přátelství nová.

Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu, která je poskytována v pobytovém zařízení. 


Dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k úhradové vyhlášce z 13. prosince 2022, která upravuje výši úhrad v domovech pro seniory za poskytnuté ubytování a stravu, dochází od 1. 2. 2023 k úpravě ceníku v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně. Ceník je platný od 1. 2. 2023.

Služba nabízí:
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Služba je určena:

Služba je určena pro osoby od 65-ti let, které trvale žijí na území Moravskoslezského kraje, kdy jejich zdravotní stav a vysoký věk omezuje jejich soběstačnost v základních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém domácím prostředí. 

Dokumenty:


žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
ceník
domácí řád
veřejný závazek
Informace pro žadatele


GDPR

GDPR klienti
GDPR osoby blízké
GDPR zájemci o službu

GDPR.pdf

 

Kontakty:

Vedoucí Charitního domu pokojného stáří -  Bc. Ilona Kaszperová
tel.: +420 731 133 260, e-mail: 4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Sociální pracovník -  Michaela Skácelová, DiS.
tel.: +420 731 133 261, e-mail: michaela.skacelova@ceskytesin.charita.cz

nepřetržitý provoz tel.: +420 603 287 058

Provozní doba:
  • nepřetržitý provoz.
  • sociální pracovník je k dispozici ve všední dny pondělí až pátek 8:00 – 13:00, popřípadě po předchozí telefonické domluvě.
Popis zařízení:

Charitní dům pokojného stáří se nachází v centru města ve dvoupodlažním obytném domě s 10 bytovými jednotkami s vlastní koupelnou a WC, 2 bytové jednotky mají koupelnu a WC společnou. Kapacita domova je 24 lůžek. Na patrech se nachází společenská zákoutí. Součástí domova je také kaple, prostor pro kadeřnici a zahrada s altánem.  


Vyžadujeme osobní podání žádosti (žadatelem, nebo rodinným příslušníkem). Jiný způsob lze akceptovat pouze ve zvláštních případech. Děkujeme za pochopení. 
 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
statutárních měst Karviná a Havířov,  města Český Těšín, obce Chotěbuz a obce Albrechtice.

5893_mskImage.ashx007182logo-centralni-barevne-normalni

Albrechtice logo Chotěbuz logo