Charitní centrum pro seniory

V Charitním centru pro seniory umožňujeme klientům aktivní a plné prožití života. Charitní centrum pro seniory je denní, nepobytové zařízení, poskytujeme zde sociálně aktivizační služby se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Jedná se o bezplatnou registrovanou sociální službu.

Služba nabízí:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je určena pro:

Služba je určena pro seniory ve věku od 65 let a osoby s tělesným postižením a chronickým onemocněním od 27 let.

Dokumenty:

Plán aktivit květen 2023
Stálý plán aktivit - Havířov Šumbark

Informace pro zájemce a klienty sociální služby o zpracovávání jejich osobních údajů
Veřejný závazek

Kontakty:

Vedoucí a sociální pracovník Charitního centra pro seniory -  Mgr. Stanislav Laža,
tel.: +420 603 510 709, e-mail: stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz 

Pracovník v sociálních službách -  Lenka Kněžíková,
tel.: +420 731 427 190

Pracovník v sociálních službách -  Naděžda Sakařová,
tel.: +420 731 367 340

Provozní doba:

Charitní centrum pro seniory Český Těšín (Jablunkovská 84)

 • pondělí  9:00 - 16:00
 • úterý      9:00 - 16:00
 • středa    9:00 - 15:00
 • čtvrtek   9:00 - 15:00
 • pátek     9:00 - 14:00

Charitní centrum pro seniory Havířov - Šumbark (Lomená 11)

 • pondělí  9:00 - 14:30
 • úterý      9:00 - 14:30  
 • pátek     9:00 - 14:30
Popis služby:

Charitní centrum pro seniory v Českém Těšíně se nachází na ulici Jablunkovská 997/84. V této budově se nachází i služby Charitní asistence, Charitní pečovatelská služba, Charitní poradna pro rodiny – seniory a pečující a doplňkové služby. K budově přináleží zahrada s pergolou.Charitní centrum pro seniory v Havířově Šumbarku (detašované pracoviště) se nachází na ulici Lomená 228/11, v areálu střediska pro děti a mládež DON BOSKO.

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
města Český Těšín a statutárního města Havířov

5893_mskImage.ashx005908