Charita Český Těšín slaví 30 let

Charita Český Těšín slaví 30 let

Letos uplyne přesně 30 let od vzniku Charity Český Těšín. K oficiálnímu založení Charity došlo dne 21. 3. 1993 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, tehdy pod názvem Farní charita Český Těšín. V roce 2001 došlo ke změně názvu organizace na Charitu Český Těšín, jak ji známe dnes.

První aktivitou byl sběr obnošeného šatstva pro sociálně potřebné a bezdomovce. Mezi prvními sociálními službami, které Charita svým klientům v Českém Těšíně začala poskytovat, bylo zázemí pro matky s dětmi v Domově pro matky v roce 1996. Na základě potřebnosti veřejnosti vznikla v průběhu dalších let řada nových služeb: pobytové a ambulantní služby pro seniory, preventivní služby, terénní a zdravotní služby nebo doplňkové služby. Začátky byly velmi těžké a z důvodu rozvoje se tyto služby během let měnily, ať už z hlediska své působnosti, názvu nebo adresy. Neměnnou po celou dobu však zůstávala jistota, že Charita je tady pro všechny, kteří ji potřebují.
K dnešnímu dni má Charita Český Těšín celkem 10 služeb ve více než 20 obcích a neustále rozšiřuje svou síť poskytovaných služeb. 130 zaměstnanců poskytuje profesionální a laskavou pomoc více než 1600 klientům ročně. Nedílnou součástí organizace jsou dobrovolníci, kteří ochotně věnují svůj volný čas pomoci druhým a tímto společně se zaměstnanci naplňují poslání Charity od prvopočátku.
„Již teď probíhají přípravy k oslavám 30. výročí Charity, na které se můžete těšit v říjnu. Budeme rádi, když toto výročí oslaví všichni, kteří s námi ušli alespoň kousek té třicet let dlouhé cesty a pomohli nám dojít tam, kde stojíme dnes. Je zřejmé, že nemůžeme všem poděkovat osobně, proto chceme uspořádat v Hnojníku 11. října v 15 hodin děkovnou mši svatou za všechny lidi, kteří s námi byli a jsou.“, říká Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín.
„Tímto bychom chtěli poděkovat všem, o které se naše organizace opírá – zaměstnancům, dobrovolníkům, koledníkům, dárcům a spolupracujícím organizacím. Díky jejich podpoře můžeme také pomoci těm, jejichž životní cesta není zrovna jednoduchá.“

Alia Humel, propagační pracovník