Den matek v Charitním domě pokojného stáří

Den matek v Charitním domě pokojného stáří

Oslava Dne matek se u nás v Charitním domě pokojného stáří nesla v duchu pohody a zpěvu. 

Pozvali jsme manžele Peterkovy, kteří nám přišli zazpívat a zahrát na tahací harmoniku. Paní Peterková měla připravenou krátkou básničku. Jeden z našich klientů si také připravil krátký úvod a vzdal díky všem matkám a jejich obětavé péči. Poté jsme si pochutnali na zákusku a výborné kávě a celé odpoledne jsme zakončili osobním poděkováním a květinou.

Dorota Přikrylová, aktivizační pracovnice

IMG_20230512_153613

IMG_20230512_143921