Návštěva členů výtvarného kurzu na faře v Domaslavicích

Návštěva členů výtvarného kurzu na faře v Domaslavicích

S panem farářem, Mgr. Janem Vechetou, jsme se v Charitním centru pro seniory na Jablunkovské ulici setkali už jednou. Bylo to na besedě o vzniku vesmíru.  Přišel vyzbrojen rozsáhlým obrazovým materiálem a vědomostmi, které bychom u katolického duchovního nepředpokládali.

Spolu s tajemstvím vesmíru jsme postupně odkrývali i další stránky osobnosti tohoto sympatického pana faráře. Obdivovali jsme jeho vědomosti z fyziky a astronomie a pak i jeho výtvarné nadání, když nám vyprávěl o svých dalších zájmech a ukázal nám své kresby. 21. května 2021 zorganizovalo pro nás vedení charity plenér a návštěvu farnosti v Domaslavicích, kde Mgr. Jan Vecheta působí.  Tady se šest členů kurzu pana Józefa Dronga mělo možnost s ním setkat podruhé. Mile nás přijal a provedl nás farou i kostelem, ležícím na poutnické svatojakubské cestě. Vyprávěl nám také o svých začátcích v Domaslavicích, o práci na úpravách budov, o spolupráci s obyvateli farnosti.

Kostel Svatého Jakuba Staršího Jakuba, prostředí fary, kterou nám pan farář dal na dobu našeho pobytu k dispozici, obojí na nás působilo velmi příjemně. Stejně jako krásné, upravené okolí, kde jsme pak strávili několik hodin malováním. Setkání s panem farářem a krásný slunečný den v Domaslavicích v nás všech zanechal hluboký dojem. Jsme vděčni vedení Charity, že nám tento nezapomenutelný zážitek zprostředkovala a velmi rádi bychom si ho ještě v budoucnu zopakovali.

Za členy kurzu Mgr. Dagmar Kapustková