Velikonoce se blíží

Velikonoce se blíží

První jarní den proběhla V Charitním centru pro seniory zážitková aktivita, vedená paní Ludmilou Kaňokovou, z Biskupství ostravsko-opavského, na téma Velikonoce se blíží.

Klientky se zúčastnily v hojném počtu a mohly si tak připomenout, že s příchodem jara je tu opět aktuální napínavý příběh křesťanských Velikonoc. Jednotlivé události si mohly nejen zopakovat, ale i hlouběji prožít. Paní Lída je prováděla touto křesťanskou tématikou, která v sobě skrývá velkou naději pro každého člověka, pro každého z nás.

Mgra. Stanislav Laža, vedoucí Charitního centra pro seniory

Velikonoce přednáška (2)

Velikonoce přednáška (3)