Zápisy do prvních tříd se blíží. Co by měl předškolák umět a jak ho připravit?

Zápisy do prvních tříd se blíží. Co by měl předškolák umět a jak ho připravit?

S nadcházejícím měsícem duben začínají sociální pracovníci Charitního střediska “Klíč“ řešit se svými klienty zápis dětí k povinné školní docházce. Sociální pracovník probírá s rodiči oblasti, které by měl předškolák umět. V prvé řadě je zapotřebí, aby budoucí prvňák znal svoje jméno, příjmení a věk. Důležité je také vědět, jak se jmenují rodiče a co dělají. Znát svou adresu a kde bydlí. Mezi základní vědomosti dále patří znalost barev a tvarů jako jsou čtverec, obdélník, kruh a další.  Rozlišovat směry jako nahoru, dolu, doleva a doprava. Vystřihnout obrázek nůžkami. Umět si zavázat tkaničku. Rozeznat ovoce a zeleninu. Mít osvojenou sebeobsluhu například sám/a se obléknout a svléknout, zapnout a rozepnout knoflík nebo zip, samostatně jíst příborem, vysmrkat se a používat toaletní papír. Sociální pracovník poskytuje rodiči a dítěti/dětem ve zmíněných oblastech podporu a pomoc.

Sociální pracovník na schůzky dle potřeby zajišťuje pro klienty Charitního střediska “Klíč“ širokou škálu podpůrných a edukačních materiálů, díky kterým mohou rodiče s dětmi rozvíjet potřebné oblasti. Sociální pracovník dále s rodičem probírá informace ohledně organizace zápisu. Poskytuje informace o zápisech v konkrétních školách působících na území města Český Těšín. Některé školy nabízí možnost podat si takzvanou online žádost, v rámci níž rodič vyplní žádost o přijetí a zarezervuje si čas zápisu. Žádost po té škola vytiskne a připraví ji k podpisu v den, kdy se uskuteční zápis ve škole. Pokud rodič možnost online rezervace nevyužije, vyplní a odevzdává žádost v den zápisu ve škole.

Termíny zápisů do prvních tříd:

  • Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín 13. 4. 2023 od 8:00 do 17:00.
  • Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek 4. 4. 2023 od 8:00 do 17:00.
  • Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina 12. - 14. 4. 2023.
  • Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec pořádá Den otevřených dveří 28. 3. 2023 od 8:00 do 12:30 a od 14:00 do 18:00. Zápis do prvních tříd probíhá 14. 4. 2023 od 13:30 do 18:00.
  • Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín 12. 4. 2023 od 13:00 14:00.

Bc. Martina Krupová, vedoucí Charitního střediska „Klíč“