Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín
Tel: 603 462 292     8hAs1Z2c7bzu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Mgr. Lenka Zahradníková

zástupkyně ředitelky, vedoucí sekce pobytových a ambulantních služeb pro seniory
Tel: 731 520 068, 558 736 910     7.AuRWp73knn47agc8m%C19k6rGo97d4YanBZd54Ys

Mgr. Jana Turoňová

vedoucí sekce prevence, vedoucí Charitní poradny
Tel: 603 287 231     58AkOdkj-gBFRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb

Danuta Juroszek

vedoucí Doplňkových služeb
Tel: 733 625 952     Z8AE-Z2bbkBCb3a6LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí Charitního domu pro matky v tísni
Tel: 603 287 959, 558 711 704     68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Mgr. Stanislav Laža

vedoucí Charitního centra pro seniory
Tel: 603 510 709     %mnxZcb7c5ykbZ4WH-rC1ij_%bAhT65j4mnhTj

Bc. Martina Krupová

vedoucí Charitního střediska "Klíč"
Tel: 703 842 051     88EDZ.546kHz5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Bc. Beáta Dulawová

vedoucí sekce terénních služeb pro seniory, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 605 591 686     X.nDRW8m78Jy.Z4WH-rC1ij_%bAhT65j4mnhTj

Mgr. Kristina Lendlová

vedoucí Charitní asistence
Tel: 735 792 271     6kvC-7d7TerxU-enW7c-T3icfmrCZ.2938Es-Z29g

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Bc. Věnka Pokorná

vedoucí Charitního střediska "Kometa"
Tel: 603 287 666     c.AuRWfg6hExRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb

Bc. Ilona Kaszperová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 133 260     4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Marcela Poloková

administrativní pracovník
Tel: 734 167 725     88EmV-54_hyy1~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r