Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Vlastimil Petr

vedoucí střediska
Tel: 731 604 378     cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Regina Tschuliková

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 584 440 102, 777 273 440     ~.ts4Z2l%-uE27agc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska
Tel: 553 616 437, 731 316 552     akHxV1agc8m%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Ing. Dalibor Kraut

vedoucí Útvaru pro vztahy s veřejností
Tel: 596 787 691, 731 625 853     Z8ysS~h46knE-YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Bc. Kateřina Haškovcová

Sociální pracovník
Tel: 733 676 653    

Mgr. Kateřina Cyrusová

zástupkyně ředitele pro oblastní Charity, sociálně-zdravotní služby a technicko-provozní činnost
Tel: 731 625 862     68Go87d7T-LB_cenW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ

Mgr. Jana Mončková

mzdová a personální účetní
Tel: 555 333 637, 604 181 079     58AkO_efYdBFRYUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

Bc. Lucie Fábryová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník, poradce
Tel: 593 035 047, 739 002 717     -ioyYeca97c-93pfWfkmb

Mgr. Jana Turoňová

vedoucí sekce prevence, vedoucí Charitní poradny
Tel: 603 287 231     58AkOdkj-gBFRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb

Zdislava Dvořáková

asistentka ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 744 048     g_vC2Zl7T_Iy8Zagc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Martina Hezinová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 731 075 802     88EDZ.543.Ms4~l7VX~yUbo4YanBZd54Ys

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

Mgr. Martina Pituchová

vrchní sestra
Tel: 777 903 335, 556 400 066     88EDZ.54_bGET6enW7c-9dk-0gxkO1.7~bGkO1p

Bc. Lucie Dostálková

Sociální pracovnice
Tel: 731 516 569     7npsVW8g%mnv1~l7VX~D87d_Y5prRb~lW5pJ

Bc. Martina Horváthová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 651     88EDZ.543hEFRd.gc8m%C0e%bfvxO1.7~bGkO1p